top of page

Hyppige stilte spørsmål

Du spør og jeg svarer

Hva er en nevroplastisk lidelse

Med nevroplastisk lidelse, mener jeg en lidelse som kommer av endringer i nervesystemet, som følge av at ditt nervesystem er i fight- flight eller freeze. En nevroplastisk lidelse kommer av økt aktivering av det sympatiske nervesystemet og behandles med øvelser for å trygge og roe ned nervesystemet. Nevroplastiske lidelser kalles også nevrosirkulær smerte og TMS. I Norge går en rekke av disse lidelsene blant annet under betegnelsene: nevropatisk, psykosomatisk, MUPS eller funksjonelle lidelser. 

Hvordan kan jeg vite at min smerte er nevroplastisk?

En eller flere av disse tegnene:

Annen somatisk lidelse er utelukket av lege

Nevroplastisk smerte oppstår gjerne i en periode med mye stress

Nevroplastisk smerte forverres gjerne under stress

Nevroplastisk smerte kan variere med dagsform, tid på døgnet og kan påvirkes av forhold utenfor kroppen

Nevroplastisk smerte oppstår oftere ved barndomstraumer eller emosjonell neglekt i barndom

Nevroplastisk smerte vil kunne flytte på seg

Nevroplastisk smerte kan være symmetrisk

Nevroplastisk lidelse oppstår gjerne uten traume som kan forklare at du skulle få kronisk smerte, eller varer lenge etter at skaden er tilhelet.

Hvor lang tid tar det å bli frisk?

Dette er veldig individuelt. De fleste blir bedre av onlinekurset (sammen med bruk av ressursene), men total helbredelse kan for mange ta lengre tid. En del kan i tillegg ha nytte av individuell oppfølging. Husk at dette ikke er en quick fix, har du f. eks hatt invalidiserende smerte i 20 år, kan du som regel ikke bli 100% frisk på  noen uker. Vis deg selv kjærlighet og tålmodighet, så vil du oppleve gradvis bedring. 

Kurset er rettet mot personer med kronisk smerte, men kan man bli frisk av andre lidelser også?

Kurset er i hovedsak rettet mot personer med kroniske smerter, men enn rekke andre lidelser kan være nevroplastiske og kan løses med samme metode. F. eks svimmelhet, øresus, utmattelse, angst, noen type allergireaksjoner og  hudlidelser.

Jeg har slitt med underlivssmerter i mange år, er dette nevroplastisk?

Dersom man ikke finner fysiologisk årsak til dine underlivssmerter og du er skikkelig utredet av lege og gynekolog er din smerte overveiende sannsynlig nevroplastisk. En rekke seksuelt overforbare sykdommer og uheldige seksuelle opplevelser kan gi nevroplastisk smerte. Menstruasjonssmerter kan også være nevroplastiske

bottom of page